12 ก.ค.60 ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 (203/0)
  3 ก.พ.60  โครงการ "พี่ทหารสานฝันสู่เยาวชนขายแดน" (281/0)
  23 ม.ค.60  การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "ย่าโมเกมส์" ณ จังหวัดนครราชสีมา (282/0)
  12 ม.ค.60  กำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2558 (341/0)
  12 ม.ค.60  กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม (372/0)
  11 ม.ค.60 ด่วนมาก  ประเทศญี่ปุ่นเสนอให้ทุนแก่ครูที่สอนในโรงเรียน (271/0)
  5 ม.ค.60  วาระการประชุมผู้บริหารประจำเดือนครั้งที่ 1 / 2560 (511/1)
  27 ธ.ค.59  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2560 (570/1)
  23 ธ.ค.59  ประกาศผลการประกวด/แข่งขัน กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2559 ครั้งที่ 10 (335/0)
  23 ธ.ค.59  โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและครูดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2560 (311/0)