หน้าหลัก อบจ.ศก. โรงเรียนสังกัด อบจ. ทักษะวิชาการ อบจ. กีฬานักเรียน อบจ. จนท.อบจ.เข้าระบบ กระดานข่าว

ระบบรับส่งหนังสือ อบจ.ศก.

  เฉพาะสถานศึกษา
Log in
รหัสผ่าน
 
รายการ หนังสือ/คำสั่ง จาก อบจ.ศรีสะเกษ สำหรับบุคคลภายนอกที่สนใจ
สมาชิกเปิดอ่านจะไม่ตอบรับ ต้องการตอบรับ ให้ใส่ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน เพื่อเข้าระบบ [ กลับหน้าเดิม ]
ที่ วันที่ส่ง เรื่อง อ่าน ถาม จำนวนตอบรับ
ศก 51008/ว2182ด่วนที่สุด 12 ก.ค.60 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560
20202 แห่ง
ศก 51008/354 3 ก.พ.60 โครงการ "พี่ทหารสานฝันสู่เยาวชนขายแดน"
280011 แห่ง
ศก 0004/ว858 23 ม.ค.60 การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "ย่าโมเกมส์" ณ จังหวัดนครราชสีมา
28108 แห่ง
ศก51008/ว94 12 ม.ค.60 กำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2558
340010 แห่ง
ศก51008/ว92 12 ม.ค.60 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม
371011 แห่ง
มท0816.3/ว41ด่วนมาก 11 ม.ค.60 ประเทศญี่ปุ่นเสนอให้ทุนแก่ครูที่สอนในโรงเรียน
27008 แห่ง
4056/2559 27 ธ.ค.59 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2560
569111 แห่ง
---- 5 ม.ค.60 วาระการประชุมผู้บริหารประจำเดือนครั้งที่ 1 / 2560
51019 แห่ง
ศก 51008/3903 23 ธ.ค.59 ประกาศผลการประกวด/แข่งขัน กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2559 ครั้งที่ 10
33407 แห่ง
ศก51008/ว3889 23 ธ.ค.59 โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและครูดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2560
31009 แห่ง
ศก 51008/ว3873 21 ธ.ค.59 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
30909 แห่ง
ศก 51008/ว3872 21 ธ.ค.59 การนิเทศ ติดตามกิจกรรมการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
22107 แห่ง
9864/2559 20 ธ.ค.59 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2559 ครั้งที่ 10
25308 แห่ง
ศก 51008/ว3848ด่วนที่สุด 19 ธ.ค.59 การทดสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2559
346011 แห่ง
ศก 51008/ว 3802 9 ธ.ค.59 เชิญเตรียมประชุมความพร้อมการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2560
36009 แห่ง
มท0816.3/ว2548 9 ธ.ค.59 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู
19508 แห่ง
ศก 51008/ว3779 8 ธ.ค.59 โครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)"
24608 แห่ง
ศก 51008/ว3780 8 ธ.ค.59 โครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)"
22908 แห่ง
ศก51008/ว3774 8 ธ.ค.59 การคัดเลือกครูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครูประจำปี 2559
23008 แห่ง
ศก 51008/ว2843 8 ธ.ค.59 การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
21909 แห่ง

[ กลับหน้าเดิม ]


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
http://edpao.ssk.in.th โทร.045 814 673 – 4 โทรสาร 045 814 677